Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Aktuálne informácie


:

RSS


Slovensko dostalo ďalší finančný obnos v súvislosti s prílevom odídencov z Ukrajiny
23. 12. 2022

Európska komisia na základe štatistických údajov prerozdelila v dvoch kolách finančné prostriedky z núdzovej pomoci medzi členské štáty, ktoré boli najviac postihnuté hromadným prílevom vysídlených osôb z Ukrajiny. Prvý obnos sme dostali v septembri minulého roku vo výške 15,8 milióna...

Oznam k Usmerneniu SO č. 11 k poskytnutiu dodatočného príspevku OP ĽZ
29. 11. 2022

Ministerstvo vnútra ako sprostredkovateľský orgán pre PO5 a PO6 aktualizovalo Usmernenie č. 11 k dodatočnému príspevku, v rámci ktorého došlo najmä k aktualizácii termínu do kedy majú prijímatelia možnosť predložiť žiadosť o povolenie vykonania zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP formou poskytnutia...

Vláda schválila návrh reformnej novely zákona o integrovanom záchrannom systéme
09. 11. 2022

Posilnenie pôsobnosti rezortu vnútra na strategickej úrovni riadenia vo vzťahu k záchranným zložkám,  najmä ustanovenie spoločných postupov a koordinácie záchranných zložiek na operačnej i taktickej úrovni sú predmetom návrhu novely zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom...

V Pezinku zasadala slovensko-poľská medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu
28. 10. 2022

V Pezinku sa v piatok 28. októbra 2022 skončilo dvojdňové, v poradí 24. zasadnutie Slovensko–poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. Rokovanie komisie s účasťou širokého spektra odborníkov z obidvoch krajín otvoril predseda jej slovenskej časti, ktorým je štátny tajomník...

Oznam o zverejnení Usmernenia č. 11 k poskytnutiu dodatočného príspevku pre operačný program Ľudské zdroje, Prioritnú os 6
26. 10. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu ľudské zdroje oznamuje zverejnenie Usmernenia č. 11 týkajúce sa využitia mechanizmu dodatočného príspevku, ktoré nadobúda účinnosť od 26. októbra 2022. Cieľom usmernenia je v nadväznosti na...

Zverejnenie Príručky pre prijímateľa DOP a NP pre PO5 a PO8, verzia 1.1
06. 10. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku, že zverejnil Príručku pre prijímateľa DOP a NP pre PO5 a PO8, verzia 1.1, ktorá nadobúda účinnosť dňa 06.10.2022....

Podpora miestnych občianskych poriadkových služieb v novom programovom období 2021 - 2027
03. 10. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje v súvislosti s realizáciou projektov Miestnych občianskych poriadkových služieb (ďalej len "MOPS"), že v rámci súčasného programového obdobia 2014-2020 sa už neplánuje...

Oznam o zverejnení Príručky k oprávnenosti výdavkov pre PO5 a PO8 – OP ĽZ
22. 08. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje prijímateľov o zverejnení Príručky k oprávnenosti výdavkov pre PO5 a PO8, verzia 1.0 s účinnosťou od 22. augusta 2022. Bližšie informácie môžete nájsť na našom webovom...