Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Aktuálne informácie


:

RSS


Oznam o posune 3. hodnotiaceho kola a zároveň termínu uzavretia výzvy na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry OPLZ-PO6-SC611-2021-2
31. 03. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov NFP o posune 3. hodnotiaceho kola a zároveň termínu uzavretia výzvy zameranej na podporu základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie) s kódom...

Oznam 10. hodnotiaceho kola, ktoré je zároveň dátumom uzavretia výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK, OPLZ-PO6-SC611-2020-1
31. 03. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov NFP, že termín uzavretia 10. hodnotiaceho kola je zároveň termín uzavretia výzvy - 30. júna 2022 zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v...

Oznam o zverejnení termínov hodnotiacich kôl výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK a výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania v rámci iniciatívy Catchig up - Regions
02. 03. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov NFP o zverejnení termínu 11. hodnotiaceho kola  na 29. apríla 2022 a zverejnení termínu 12. hodnotiaceho kola na 30. júna 2022 výzvy zameranej na podporu...

Aktualizácia príručky pre prijímateľa DOP pre prioritnú os 5 a prioritnú os 8 OP ĽZ
28. 02. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje prijímateľov nenávratného finančného príspevku o zverejnení Príručky pre prijímateľa DOP pre PO5 a PO8, verzia 6.0 s účinnosťou od 28. februára 2022. Aktualizácia príručky bola...

Výzva na podporu budovania miestnych ciest a chodníkov je naďalej otvorená, ďalší termín pre podanie vašej žiadosti je 28.2.2022
24. 02. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (ďalej len "SO") pre časť operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len "OPĽZ"), vyhlásilo dňa 26. novembra 2021 výzvu s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-2 zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, ktorá je...

Oznam o zmene č. 5 a o posune 10. HK výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK OPLZ-PO5a6-2020-1
24. 02. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom Zmenu č. 5 výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK v rámci iniciatívy Catching-up Regions kód výzvy OPLZ-PO5a6-2020-1 a zároveň k...

Oznam o zverejnení termínu uzavretia 6. HK výzvy zameranej na podporu dobudovania inžinierských sietí v prostredí MRK
09. 02. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zverejnení termínu uzavretia 6. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí (kanalizácia, prístup k pitnej vode) v prostredí...

Oznam o zverejnení termínu uzavretia výzvy zameranej na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním MOPS
09. 02. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zverejnení termínu uzavretia výzvy zameranej na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním MOPS v obciach s...