Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Aktuálne informácie


:

RSS


POZOR zmena Sprostredkovateľského orgánu pre prioritné osi č. 5 a 6 OP ĽZ
11. 12. 2023

S účinnosťou od 01.01.2024 v súlade s Uznesením vlády SR č. 177 zo 14.04.2023 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 229 zo 14.05.2014 k návrhu Operačného programu Ľudské zdroje, je novým Sprostredkovateľským orgánom pre prioritné osi č. 5 a 6 OP ĽZ Úrad vlády SR. Nová...

Sprostredkovateľský orgán OP ĽZ predlžuje termín predkladania žiadostí o platbu formou zálohovej platby v rámci PO 6 na 30.11.2023.
27. 10. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku, že zverejnil Informáciu o predĺžení termínu predkladania žiadostí o platbu formou zálohovej platby v rámci...

Zverejnenie aktualizácie Usmernenia SO č. 11, verzia 6.0
04. 10. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku, že zverejnil aktualizáciu Usmernenia SO č. 11, verzia 6.0 k poskytnutiu dodatočného príspevku, ktorá nadobúda účinnosť dňa...

Informácie o predĺžení termínu predkladania žiadostí o platbu formou predfinancovania
26. 09. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku, že zverejnil Informáciu o predĺžení termínu predkladania žiadostí o platbu formou  predfinancovania v rámci...

Zverejnenie Príručky pre prijímateľa pre PO6, verzia 7.1
20. 09. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku, že zverejnil Príručku pre prijímateľa pre PO6, verzia 7.1, ktorá nadobúda účinnosť dňa 21.09.2023. Aktualizácia predmetnej...

Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov v súvislosti s ukončovaním programového obdobia 2014-2020
21. 08. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje informuje prijímateľov o zverejnení Usmernenia SO č. 12  – Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov v súvislosti s ukončovaním programového...

Prehľad najčastejších nedostatkov - FKnM
03. 08. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo dňa 3. augusta 2023 prehľad najčastejšie vyskytujúcich sa nedostatkov identifikovaných v rámci výkonu finančnej kontroly na mieste, ako aj nedostatkov identifikovaných...

Oznam o zverejnení Usmernenia č. 11, verzie 5.0 k poskytovaniu dodatočného príspevku zazmluvnených projektov
24. 07. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os 5, 6 a 8 oznamuje zverejnenie aktualizácie Usmernenia č. 11, verzia 5.0 k poskytovaniu dodatočného príspevku zazmluvnených projektov, ktoré nadobúda účinnosť...