Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Aktuálne informácie


:

RSS


Na integrácii a starostlivosti o utečencov sa naďalej podieľa aj Slovenská humanitná rada
10. 04. 2024

Ministerstvo vnútra ako riadiaci orgán pre program Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) uzavrelo so Slovenskou humanitnou radou tri zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku na zabezpečenie starostlivosti pre žiadateľov o azyl a pomoci pri integrácii osôb s udelenou...

Výzva: Posilnenie a modernizácia intervenčných kapacít a infraštruktúry na zvládanie katastrof
04. 04. 2024

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre Program Slovensko vyhlásilo dňa 4. apríla 2024 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na Posilnenie a modernizácia intervenčných kapacít a infraštruktúry na zvládanie...

Výzva: Budovanie a modernizácia systémov včasného varovania a vyrozumievania
26. 03. 2024

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre Program Slovensko vyhlásilo dňa 26. marca 2024 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na Budovanie a modernizácia systémov včasného varovania a vyrozumievania s...

Výzva: Identifikácia vývoja rizík, určenie spôsobov prevencie, zavádzanie postupov a opatrení na pripravenosť a reakciu na katastrofy spôsobené zmenou klímy
26. 03. 2024

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre Program Slovensko vyhlásilo dňa 26. marca 2024 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na Identifikáciu vývoja rizík, určenie spôsobov prevencie, zavádzanie postupov a...