Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2021, sobota
 

Aktualizácia príručiek pre prijímateľa pre prioritnú os 5 OP ĽZ

Bratislava, 15. 07. 2021

ilustrácia - oznam - Operačný program ľudské zdroje

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje prijímateľov o zverejnení Príručky pre prijímateľa NP pre PO5, verzia 5.1 (ZIP, 8 MB) s účinnosťou od 16. júla 2021 a Príručky pre prijímateľa DOP pre PO5, verzia 5.1 (ZIP, 6 MB) s účinnosťou od 16. júla 2021. Aktualizácia príručiek realizovaná v spojitosti s úpravou postupov v Systéme riadenia EŠIF, verzia 11, Systéme finančného riadenia, verzia 3.2 a vzoroch a metodických pokynoch CKO.