Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. jún 2022, streda
 

Aktualizácia príručky pre prijímateľa DOP pre prioritnú os 5 a prioritnú os 8 OP ĽZ

Bratislava, 28. 02. 2022

ilustrácia - oznam - Operačný program ľudské zdroje

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje prijímateľov nenávratného finančného príspevku o zverejnení Príručky pre prijímateľa DOP pre PO5 a PO8, verzia 6.0 (ZIP, 9 MB) s účinnosťou od 28. februára 2022. Aktualizácia príručky bola realizované v spojitosti s realizáciou projektov pod prioritou osou 8, aplikačnou praxou, postupmi v Systéme riadenia EŠIF, verzia 11, Systéme finančného riadenia, verzia 3.2 a vzoroch a metodických pokynoch CKO.