Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Čerpanie eurofondov na efektívnu verejnú správu bude kontrolovať 25 zástupcov štátu, samosprávy aj tretieho sektora

25. 02. 2015

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán operačného programu Efektívna verejná správa zriadil monitorovací výbor. Jeho úlohou je dohliadať na čerpanie financií z európskych a štrukturálnych fondov pri skvalitňovaní verejnej správy. Na dnešnom ustanovujúcom zasadnutí monitorovací výbor schválil aj kritériá, podľa ktorých bude prebiehať výber podporených projektov.

 Minister vnútra Robert Kaliňák ako predseda monitorovacieho výboru ocenil podporu Európskej komisie pri snahe Slovenska zreformovať verejnú správu. Aj keď táto iniciatíva nie je nová, doterajšie reformné kroky smerovali skôr k zmene štruktúry úradov, modernizácii techniky či vybavenia budov. Vďaka tomuto operačnému programu sa teraz budeme vedieť sústrediť na skvalitňovanie procesov a tiež samotných úradníkov tak, aby služby boli výrazne orientované na občana a jeho bežné potreby. Benefitovať na tom má predovšetkým občan, pre ktorého majú byť služby dostupnejšie  a svoje záležitosti si bude môcť vybaviť rýchlejšie a jednoduchšie. Pre nás je podstatné, aby už nemusel obiehať úrady človek, ale jeho žiadosť“, vysvetlil podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák.

Na rokovaní výbor schválil základné dokumenty potrebné pre fungovanie výboru a tiež kritériá pre výber projektov. Monitorovací výbor má 25 členov a 5 pozorovateľov, sú nimi zástupcovia štátnej správy, samosprávy, mimovládnych neziskových organizácií ale aj hospodárskych a sociálnych partnerov.

V novom programovom období na roky 2014-2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zároveň plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia a časť Operačného programu Ľudské zdroje.