Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Desať miliónov na občianske hliadky v rómskych komunitách

21. 02. 2017

loga_mpsvr+eu+oplz-01

Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) v gescii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky intenzívne pripravuje dopytovo orientovanú výzvu na podporu projektu Miestne občianske poriadkové služby.

Podľa indikatívneho harmonogramu (PDF, 394 kB) výziev bude výzva na uvedený projekt vyhlásená v apríli 2017 s alokáciou vo výške 10 miliónov eur z Európskych investičných a štrukturálnych fondov.

Verím, že projekt Miestne občianske poriadkové služby nadviaže na projekt Rómske občianske hliadky.  V minulosti bol projekt hliadok natoľko úspešný, že po jeho ukončení mnoho miest a obcí v ňom pokračovalo a hliadky financovalo z vlastných zdrojov. Preto som sa rozhodol, že urobím všetko pre to, aby projekt pokračoval  a začal sa realizovať v roku 2017. Nielen samosprávy ale i ľudia ho potrebujú,“ uviedol Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

„Výzvu zameranú na projekt Miestne občianske poriadkové služby považujeme za veľký prínos pri integrácii marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti. Projekt podporí prácu tzv. občianskych hliadok, teda miestnych občanov, ktorí majú k danej marginalizovanej komunite hlbší a dôvernejší vzťah, vďaka čomu môžu spĺňať mediačnú úlohu pri komunikáciami so štátnymi inštitúciami,“ povedala Lucia Rozkopálová, riaditeľka odboru pre inklúziu marginalizovaných rómskych komunít.

Občianske hliadky nebudú suplovať činnosť polície, ale v niektorých prípadoch im budú nápomocné. Ich význam by mal spočívať aj v efektívnom riešení náročných a konfliktných situácií v rámci komunity a pri komunikácii so sociálne vylúčenými osobami.

V  rámci projektu by sa mala výrazne zjednodušiť administratívna záťaž pre prijímateľov projektu vďaka zjednodušenému vykazovaniu výdavkov.

Oprávnenými prijímateľmi projektu bude 1043 miest a obcí zo siedmich slovenských krajov, s výnimkou Bratislavského, identifikované na základe indexu podrozvinutosti z Atlasu rómskych komunít (2013).