Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. apríl 2024, streda
 

Do druhého hodnotiaceho kola dopytovo-orientovaných výziev pre MNO prišlo 101 žiadostí o NFP

30. 05. 2018

ziadosti o NFP

Do druhého hodnotiaceho kola dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne neziskové organizácie (MNO) bolo doručených 101 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP). Žiadosti prišli v sume 19 071 685 eur.

Druhé kolo bolo otvorené pre dve výzvy, v ktorých na projekty zostalo 11 766 199,39 eur. Do výzvy s názvom Tvorba lepšej verejnej politiky – menej rozvinutý región SR (OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2) prišlo 58 žiadostí, do výzvy Občianska informovanosť a participácia – menej rozvinutý región SR (OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5) 43 ŽoNFP.

Mimovládne organizácie žiadajú na svoje projekty v rámci výzvy Tvorba lepšej verejnej politiky 10 555 556 eur, v rámci výzvy Občianska informovanosť a participácia 8 516 129 eur.