Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. marec 2024, sobota
 

Dopyt po výzve na odpady je vyšší ako vyčlenené prostriedky na výzvu

16. 08. 2017

ilustrácia - oznam - Operačný program ľudské zdroje

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (SO) oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadosť o NFP) s kódom OPLZ-PO6-SC611-2017-1 zameranej na vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu a realizáciu sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky dopyt žiadostí o NFP predložených v rámci II. hodnotiaceho kola výzvy presiahol aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Po vyhodnotení žiadostí o NFP predložených v rámci II. kola a vyčerpaní alokácie SO zverejní v rámci zverejnenej výzvy a na svojom webovom sídle informáciu o uzavretí výzvy.

V prípade nevyčerpania alokácie bude zverejnený dátum uzávierky III. hodnotiaceho kola. Na základe uvedeného neodporúčame aktuálne žiadateľom pripravovať a predkladať žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy na SO.

Vývoj alokácie