Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. júl 2024, streda
 

Európska komisia predstavila v Bratislave príručku pre skvalitňovanie verejnej správy

28. 09. 2015

Seminar_Nastroje na skvalitnovanie verejnej spravy na Slovensku 1

Skvalitňovanie služieb poskytovaných verejnými inštitúciami vrátane súdov patrí medzi priority Európskej únie vytýčené na obdobie rokov 2014-2020. Európska komisia sa preto rozhodla podať pomocnú ruku členským štátom a pripravila pre nich príručku, ktorá má slúžiť ako inšpirácia pri implementácií operačných programov zameraných na zefektívňovanie verejnej správy. Slovenskej odbornej verejnosti prišiel do Bratislavy dokument predstaviť jeho autor Florian Hauser.

Slovenská verejná správa má byť modernejšia

Nové programové obdobie 2014-2020 prinieslo európskym štátom príležitosť sústrediť väčšiu pozornosť na modernizáciu verejnej správy. Slovensko sa začalo venovať reforme verejnej správy ešte v roku 2012. Vtedy si rezort vnútra premietol do čísel čo pre bežného občana znamená kontakt s úradmi. Výsledky ukázali, že priemerný Slovák počas svojho života minie na interakciu s verejnou správou až 50 dovolenkových dní a stojí ho to celkom viac ako 1500 Eur. Zmeniť tradičný model verejnej správy na moderné služby 21. storočia je preto naďalej prioritou Slovenska aj v tomto období, a to prostredníctvom samostatného operačného programu Efektívna verejná správa riadeným Ministerstvom vnútra SR. Na podporu dosiahnutia cieľov operačného programu vrátane vybudovania proklientsky orientovanej, odbornej a transparentnej verejnej správy prišiel do Bratislavy pracovný tím Európskej komisie predstaviť nástroje na skvalitňovanie verejnej správy. Pozvanie ministerstva vnútra a Európskej komisie prijalo vyše 50 odborníkov venujúcich sa reforme verejnej správy na Slovensku.

Seminar_Nastroje na skvalitnovanie verejnej spravy na Slovensku

Naše projekty môžu byť príkladom pre Európu

Optimalizácia procesov vo verejnej správe nie je pre Slovensko úplne novou témou. Už dnes totiž prinášajú výsledky prvé pilotné aktivity, ktoré podľa slov Floriana Hausera z Európskej komisie môžu slúžiť ako príklady dobrej praxe pre ostatných členov EÚ. Medzi ne patrí napríklad aj jediný plne elektronický kontraktačný systém, ktorý bez ľudského zásahu automaticky generuje zmluvy na základe výsledkov aukčnej súťaže. Tá sa odohráva anonymne a v priamom prenose pod neobmedzenou kontrolou verejnosti. Elektronický kontraktačný systém znížil trvanie súťaže z 3 mesiacov na 5 dní a na nákup a ponuku tovaru a služieb ho môže využívať ktokoľvek. Ďalším príkladom je vytvorenie klientskych centier po celom Slovensku, kde už teraz občan vybaví väčšinu bežných úkonov na jednom mieste namiesto zdĺhavých návštev niekoľkých úradov.

Brusel podporuje ambície krajín poskytovať svojim občanom kvalitné služby

Príručka z dielne generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie ponúka súbor odporučení, ktoré majú podporiť a povzbudiť členské štáty Únie pri budovaní kvalitnej verejnej správy. Členená je do siedmych tematických kapitol, v ktorých sa venuje témam ako je lepšia tvorba politík, zavádzanie etických a antikorupčných opatrení, profesionálne a dobre fungujúce verejné inštitúcie, zlepšenie poskytovania služieb vo verejnej správe, podpora podnikateľského prostredia, posilňovanie kvality súdneho systému a tiež efektívne riadenie verejných zdrojov. Odborníci na verejnú správu tak dostávajú do rúk aj takmer 170 prípadových štúdií, ktoré ilustrujú osvedčenú prax rôznych krajín v konkrétnych oblastiach. Autori dokumentu však zdôrazňujú, že jednotlivé odporúčania nie sú všeliekom ani univerzálnym návodom na dobre fungujúcu verejnú správu ale slúžiť majú ako inšpiratívne príklady, ktoré je možné použiť aj v ďalších krajinách po zohľadnení ich jednotlivých špecifík. Dokument je dostupný na webovom sídle Európskej komisie.