Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. december 2023, pondelok
 

Európska komisia schválila Slovensku operačný program pre verejnú správu

03. 12. 2014

Schválený program Európskeho sociálneho fondu má zefektívniť verejnú správu na Slovensku. Prináša možnosti investovať  335 miliónov eur do podpory inštitucionálnej kapacity, efektívneho  súdneho systému a tiež do zvýšenia vymáhateľnosti práva.

Operačný program Efektívna verejná správa bude čerpať prostriedky z Európskeho sociálneho fondu v období  2014-2020. Podporené projekty budú zamerané na zníženie regulačnej a administratívnej záťaže, podporu vysokej úrovne transparentnosti  a zodpovednosti v slovenskej verejnej správe.

Program prispeje k realizácii reformy verejnej správy, vrátane modernizácie riadenia ľudských zdrojov a zlepšenia systému verejného obstarávania. Súčasne bude podporovať dôležité prierezové témy, ako je zamedzenie korupcie,  podpora sociálneho dialógu a analýza dopadov legislatívnych zmien.

Všetky reformné kroky a aktivity budú vykonávané konzistentne a v súlade so zásadou nezávislého súdneho systému.

Zdroj: Európska komisia, Commission adopts ESF public administration programme for Slovakia, 3. decembra 2014