Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. február 2024, štvrtok
 

Informačné dni k vyhlásenej výzve pre OP ĽZ

20. 11. 2015

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
sekcia európskych programov ako sprostredkovateľský orgán
pre operačný program Ľudské zdroje
 
organizuje 
 
INFORMAČNÉ DNI
 
pre prijímateľov pomoci k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na:
1.)    podporu výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
2.)    podporu rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s dôrazom na rozšírenie kapacity

23. novembra 2015, 9:30 hod.
Banská Bystrica
Mestský úrad, Československej armády 26, Banská Bystrica
 
24. novembra 2015, 09:30 hod.
Prešov
Okresný úrad, Námestie mieru 3, Prešov
 
25. novembra 2015, 09:30 hod.
Košice
Mestský úrad, Trieda SNP 48/A, Košice
 
 
Informačné dni sú určené pre zástupcov miest a obcí.
 
V prípade záujmu o ďalšie informácie nás kontaktujte na adrese TA.13G4@TL4G.DYA@.