Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2023, streda
 

Informačné dni v Prešove a Košiciach

28. 09. 2017

Zástupcovia miest a obcí ako aj zástupcovia organizácií neziskového sektora, ktorí sú oprávnenými prijímateľmi finančných prostriedkov z operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), dostali množstvo praktických informácií k vyhláseným výzvam v rámci informačného seminára konaného 26.9. v Košiciach a 27.9. 2017 Prešove. Cieľom stretnutia bolo informovať žiadateľov a prijímateľov o vyhlásených výzvach, odkonzultovanie konkrétnych zámerov ako aj bližšie oboznámiť účastníkov a zapojiť ich do diskusie ohľadom plánovaných projektov. Účastníci sa dozvedeli o postupoch a procesoch, ktorými prechádza podaná žiadosť a o najčastejších chybách pri predkladaní žiadostí.

 

Podujatie organizoval rezort vnútra, ktorý je sprostredkovateľským orgánom pre časť OP ĽZ, v spolupráci s Informačno-poradenským centrom (IPC) Košického samosprávneho kraja a Prešovského samosprávneho kraja pre európske štrukturálne a investičné fondy. Informačné dni boli zamerané prioritne na výstavbu nových komunitných centier, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier a prestavbu objektov za účelom zriadenia a fungovania komunitných centier v obciach s prítomnosťou MRK.

 

Prezentácie na stiahnutie:

 

Základné informácie k Žiadosti o NFP (PPTX, 109 kB)

Podmienky poskytnutia príspevku (PPTX, 478 kB)

Benchmarky a finančné limity (PPTX, 378 kB)