Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. apríl 2024, štvrtok
 

Informačné semináre k výzvam vyhláseným v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

09. 03. 2016

Ministerstvo vnútra SR ako Sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje organizuje Informačné dni k výzvam vyhlásených dňa 29.01.2016 a zameraných na Výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacít v obciach s prítomnosťou MRK.

Informačné dni sa budú konať dňa 14. marca 2016 o 13:00 hod v budove Okresného úradu, Námestie mieru 3 v Prešove a 15. marca 2015 o 9:30 hod v budove Radnice, Námestie SNP 2 v Banskej Bystrici.  

Predmetom informačných dní bude

  • prezentácia Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP
  • poskytnutie informácií k vypracovaniu žiadostí o NFP
  • zodpovedanie otázok k výzvam na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení a 
  • diskusia k pripravovaným výzvam v rámci Prioritnej osi 6 Operačného programu Ľudské zdroje – podpora výstavby a rekonštrukcie komunitných centier, podpora prístupu k pitnej a úžitkovej vode.