Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Informačné semináre OP ĽZ sa stretli s veľkým záujmom

22. 08. 2016

info_dni_august16

Zástupcovia odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít (OIMRK) z Operačného programu Ľudské zdroje absolvovali uplynulý týždeň trojdňové kolo stretnutí s oprávnenými žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok. Postupne navštívili Spišskú Novú Ves, Košice a Cabaj-Čápor. 

Informačných seminárov sa zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených žiadateľov, t.j. zástupcov jednotlivých miest a obcí. Hlavnými témami seminárov bola vyhlásená výzva zameraná na výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu a prestavbu objektov na podporu fungovania komunitných centier. 

Otázky zúčastnených sa taktiež týkali pripravovanej výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej a úžitkovej vode, ktorej vyhlásenie je naplánované na budúci mesiac. Obe výzvy sú súčasťou prioritnej osi 6 - Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. 

Účastníci seminárov ocenili takúto formu diskusie, počas ktorej dostali odpovede na svoje otázky a mohli riešiť aj prípadné problémy, alebo nezrovnalosti. Zástupcovia OIMRK preto v podobných aktivitách budú pokračovať aj v budúcnosti.