Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Komisia pri Monitorovacom výbore schválila projektový zámer terénnej sociálnej práce

11. 05. 2016

loga_mpsvr+eu+oplz-01

Marginalizované, t.j. znevýhodňované rómske komunity získajú v najbližších rokoch podporu a pomoc vďaka Operačnému programu Ľudské zdroje. Jeho súčasťou je aj plánovaný Národný projekt Terénna sociálna práca a Terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK I. (ďalej ako NP TSP), ktorého zámer schválila minulý piatok komisia pri Monitorovacom výbore pre prioritné osy 5 a 6.

NP TSP je súčasťou balíka „Take away“, ktorý zahrňuje aktivity overené z minulosti týkajúce sa terénnej sociálnej práci, komunitných centier, inkluzívneho modelu na predprimárnom stupni školskej sústavy a riešenia vysporiadania pozemkov.

Hlavným cieľom NP TSP je podpora sociálneho začlenenia znevýhodňovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby a životné podmienky. Implementácia projektu bude trvať nasledujúcich sedem rokov, pričom bude rozdelená do dvoch fáz.

NP TSP sa bude sústrediť na 150 obcí po celom Slovensku, na ktoré sa podľa odsúhlasenej metodológie vzťahuje charakteristika podrozvinutosti, resp. segregácie. Pomoc pritom nebude smerovať iba rómskym komunitám, ale aj terénnym sociálnym pracovníkom, ktorí s nimi budú pracovať. Celkovo sa vytvoria pre nich nové pracovné miesta v predpokladanej výške 529 miest.

NP TSP bude podporený z Európskeho sociálneho fondu vo výške 25 100 000 eur. Vďaka tejto podpore má projekt ambíciu dosiahnuť stav, v ktorom bude nielen úroveň terénnej práce vysoká, ale o. i. sa zvýši zamestnanosť a aktivizácia Rómov.

Budúci prijímateľ NP TSP je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.