Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2023, nedeľa
 

Komunikačné stratégie krajín EÚ počas migračnej krízy boli hlavnou témou stretnutia na pôde EASO

29. 03. 2017

easo-logo

Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) je agentúra Európskej únie (EÚ) pôsobiaca od roku 2011. Jeho úlohou je podporovať spoluprácu členských štátov v záležitostiach týkajúcich sa azylu, ďalej podporovať členské štáty, ktorých azylové a prijímacie systémy sú vystavené mimoriadnemu tlaku a zlepšovať uplatňovanie spoločného európskeho azylového systému (CEAS).

Aktuálny vývoj v oblasti komunikačnej praxe EASO v roku 2017, pohľad na rok 2016, prehľad aktuálnej práce a aktivít EASO a tiež aktivity v oblasti komunikácie so zameraním na komunikačné kampane a projekty vo vzťahu k verejnosti a médiá boli hlavnými témami tohtoročného stretnutia zástupov hovorcov rezortov vnútra členských krajín a organizácií venujúcim sa azylovej problematike a migrácii. Stretnutie sa uskutočnila v sídle EASO na Malte  27. marca 2017 s účasťou zástupcov EASO, EUROPOLu, UNHCR, Európskej komisie a 17 EÚ + štátov. Slovenskú republiku zastupovali Lukáš Fabini z migračného úradu MV SR a Michaela Paulenová z tlačového odboru MV SR SR.

Lukáš Fabini /tretí zľava/ a Michaela Paulenová /druhá zľava/ na zasadnutí

Situácia v oblasti migrácie a azylu v Slovenskej republike je odlišná v porovnaní s niektorými štátmi EÚ, ktoré čelili obrovskému náporu migrantov vrátame žiadateľov o azyl. Slovensko nepatrí medzi cieľové krajiny žiadateľov o azyl a cez územie Slovenska nevedú hlavné migračné trasy smerujúce do krajín západnej a severnej Európy. Pre ilustráciu minulý rok požiadalo o azyl na Slovensku len 146 ľudí. Migračná kríza bola napriek tomu citlivo vnímaná v očiach slovenskej verejnosti a médiá venovali tejto téme značnú pozornosť.

Zástupcovia komunikačných odborov členských štátov EÚ sa zhodli na tom, že je veľmi dôležité spolupracovať aj s mimovládnymi organizáciami a zabrániť šíreniu dezinformácií vo vzťahu k verejnosti a utečencom. EASO tiež odprezentovalo projekt monitorovania sociálnych sietí, ktorý prevzali od UNHCR. Vďaka tomuto monitoringu je možné získať najaktuálnejší prehľad o témach diskutovaných medzi migrantmi, ale napríklad i prehľad o aktivitách prevádzačov a to vrátane cien nimi ponúkaných služieb.

Taliansko predstavilo projekt Aware Migrants, ktorý vznikol na pôde Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), avšak financovaný je talianskym ministerstvom vnútra (dostupné na http://www.awaremigrants.org/). Projekt zverejňuje skutočné príbehy ľudí pôvodom prevažne severnej Afriky, ktorí sa rozhodli migrovať do Európy. Migranti z krajín pôvodu nachádzajúcich sa na území od Maroka až po Etiópiu hovoria o skúsenostiach zo svojich ciest, počas ktorých boli často podvedení prevádzačmi a mnohí prišli o svojich blízkych. Na stránke je okrem toho možné nájsť aktuálne správy k daným krajinám pôvodu, ako i informácie o legálnych spôsob migrácie do vybraných krajín západnej a severnej Európy.

Slovenská republika patrila ku krajinám, ktoré predstavili prehľad úspechov a praxe z oblasti komunikácie v uplynulom roku a to hlavne vo vzťahu k verejnosti.  Slovenskí zástupcovia vysvetlili, ktorý útvar ministerstva je zodpovedný za komunikáciu s verejnosťou a médiami a aké sú jej hlavné zásady: poskytovať pravdivé a aktuálne informácie tak, aby sa predišlo možnému šíreniu dezinformácií. Tiež bolo vysvetlené, že vzhľadom na v druhom polroku 2016 prebiehajúce predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ navštívili Slovensko desiatky zahraničných novinárov a expertov z oblasti komunikácie, napr. stretnutie v Gabčíkove v júli 2016, kde bola takmer 60 zahraničným novinárom prezentovaná spolupráca medzi Slovenskom a Rakúskom v rámci efektívnej solidarity, v rámci ktorej SR poskytuje ubytovanie a stravu sýrskym žiadateľom o azyl z Rakúska. Slovensko takto k minulému roku pomohlo vyše 1200 žiadateľom.

Téma utečencov bola jednou z top tém slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Slovenská republika sa minulý rok ako predsedajúca krajina zameriavala na  migráciu ako na jednu z najvážnejších výziev, ktorým únia čelí. Hľadali sme udržateľné riešenia pre všetky členské krajiny a pre EÚ ako celok. Slovenské predsedníctvo sa sústreďovalo aj na poskytnutie adekvátnych východísk a pomoci počas akejkoľvek núdze.  V minulom roku sme celkovo vyslali na zahraničné misie viac ako 350 policajtov. Pružne sme reagovali na vysoký prílev migrantov  do Európy a poskytli pomoc na hraničný dozor krajinám Macedónsko, Maďarsko, Slovinsko, Srbsko a Bulharsko v počte 200 policajtov. Ďalších 118 policajtov pomáhalo v krajinách Grécko, Taliansko, Bulharsko pri registrácii nelegálnych migrantov.

V tomto roku vysielame takmer 100 policajtov do Srbska a Macedónska na hraničný dozor. Situáciu monitorujeme a sme pripravení operatívne reagovať poskytnutím ďalších policajných expertov.

Európska komisia predstavila projekt Info Migrants, na ktorom sa momentálne ešte stále pracuje (dostupná je momentálne iba skúšobná verzia na http://info-migrants.org/). Projekt si kladie za cieľ poskytovať migrantom prehľadne usporiadané informácie jednak o krajinách, z ktorých pochádzajú, ako i o krajinách, do ktorých majú namierené. Štúdie ukazujú, že mnohí migranti majú informácie iba od prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi, ktorí ich zámerne zavádzajú a na základe týchto dezinformácií  sa rozhodnú opustiť svoje domovy.

Účasť na tohtoročnom stretnutí tlačových hovorcov a styčných bodov pre komunikáciu možno zhodnotiť ako veľmi prínosnú. EASO predstavili nielen výsledky svojej práce v oblasti komunikácie s verejnosťou v uplynulom roku, ale i plány a ciele, ktoré majú v pláne dosiahnuť v roku 2017. Jedným z hlavných cieľov je poskytovanie relevantných informácií o relokáciách a zabránenie tomu, aby prevádzači boli pre migrantov hlavným zdrojom informácií.