Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. jún 2024, pondelok
 

Konali sa informačné dni v Košiciach a Prešove

Bratislava, 17. 09. 2018

ilustrácia - oznam - Operačný program ľudské zdroje

Zástupcovia miest a obcí, ktorí sú oprávnenými žiadateľmi finančných prostriedkov z operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), dostali množstvo praktických informácií k vyhlásenej výzve v rámci informačného seminára konaného 12. septembra 2018 v Košiciach a 13. septembra 2018 v Prešove. Cieľom stretnutia bolo informovať žiadateľov a prijímateľov o vyhlásenej výzve zameranej na poskytovanie Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Účastníci infosemináru konzultovali svoje rozpracované zámery, zapájali sa do diskusií ohľadom plánovaných projektov, prezentovali svoje skúsenosti a odovzdávali praktické rady z predchádzajúcich projektov.  Zamestnanci SO RO OP ĽZ informovali o postupoch a procesoch, ktorými prechádza podaná žiadosť cez systém ITMS2014+ verejná časť a o najčastejších chybách pri predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Podujatie organizoval rezort ministerstva vnútra, ktorý je sprostredkovateľským orgánom pre časť OP ĽZ, v spolupráci s Informačno-poradenským centrom (IPC) Košického samosprávneho kraja a Prešovského samosprávneho kraja pre európske štrukturálne a investičné fondy. Informačné dni boli zamerané prioritne na poskytovanie Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudksé zdorje (SO RO) ďakuje zástupcom (IPC) za spoluprácu pri organizácii seminárov a náležitú pomoc pri zodpovedaní otázok počas priebehu jednotlivých seminárov. Zároveň ďakujeme účastníkom za ich aktívnu účasť.

Prezentácie k stiahnutiu: