Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. apríl 2024, piatok
 

Máte problémy so žiadosťami o nenávratný finančný príspevok? Príďte na Informačný deň do Prešova

11. 10. 2016

loga_mpsvr+eu+oplz-01

Operačný program Ľudský zdroje disponuje ako sprostredkovateľský orgán sumou vo výške 380 miliónov eur. Vysoký finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov je záväzkom k zodpovednosti a presnosti, s čím súvisí aj dodržiavanie štandardných postupov. Pre niektorých žiadateľov môžu byť niektoré časti tohto procesu zložité a mätúce. Z pohľadu žiadateľov by preto bolo nešťastné, ak by prišli o príležitosť podpory z Európsky únie len kvôli administratívnym nedostatkom v oficiálnych dokumentoch.

Práve preto Operačný program Ľudské zdroje pozýva všetkých potenciálnych žiadateľov na Informačný deň, ktorý sa uskutoční dňa 19. októbra 2016 v budove Okresného úradu v Prešove (Námestie mieru 3).

Informačný deň sa bude týkať stále prebiehajúcich výziev zameraných na materské školy a komunitné centrá. Osobitná pozornosť bude venovaná najčastejším pochybeniam vyskytujúcim sa v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok. Niektorým nezrovnalostiam sa venuje aj sekcia Často kladených otázk - FAQ.

Zároveň Vás prosíme o potvrdenie účasti na e-mailovej adrese TA.13G4@S1FTGLKSU.SGLS4@, a to do 14. októbra 2016.