Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2024, nedeľa
 

Ministerstvo vnútra posilňuje úlohu komunitných centier

25. 08. 2017

loga_mpsvr+eu+oplz-01

Podporu začlenenie marginalizovaných rómskych komunít (MRK) do spoločnosti rieši Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v rámci  vyhlásených výziev zameraných na  výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier. Na obidve výzvy je vyčlenených  30 807 037,00  eur.

 

S podporou EÚ majú obce a mestá možnosť  zmodernizovať  existujúce komunitné centrá,  prestavať iné objekty na účely centier, prípadne postaviť nové objekty. Komunitné centrá sú kľúčovým miestom, kde bude MRK poskytnutá odborná pomoc v otázkach zamestnanosti, finančnej gramotnosti a zlepšenia kvality životných podmienok.

 

V rámci prvej vyhlásenej výzvy sa doposiaľ úspešne schválilo 31 projektov v celkovej hodnote 8 208 715 eur (EÚ zdroje).  Oprávnených 125 obcí a miest (PDF, 375 kB)má stále možnosť zapojiť sa do výzvy na predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok a využiť zostávajúcich 6 791 285 eur. Uzávierka III. hodnotiaceho kola je 5.10.2017.

 

Druhá výzva, ktorá bola vyhlásená v máji 2017 je určená pre verejný ale aj neziskový sektor. Alokovaná čiastka na výzvu je 15 807 037 eur. Cieľom tejto výzvy je podporiť  technickú vybavenosť obcí a miest s prítomnosťou MRK a zlepšiť tak prístup MRK k sociálnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie komunitných centier, prestavbou iných objektov pre účely fungovania centier ako aj výstavbu nových . Oprávnení žiadatelia z 1043 oprávnených území majú možnosť uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok v prvom hodnotiacom kole, ktorého uzávierka  je 5.10.2017.