Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Ministerstvo vnútra prostredníctvom eurofondov podporí vybudovanie špecializovaných záchranných tímov

19. 08. 2015

Rezort vnútra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásil otvorenú výzvu. Podporené z nej budú projekty na vybudovanie špecializovaných záchranných tímov  vybavených  špeciálnou technikou, ktoré budú schopné zasiahnuť pri mimoriadnych udalostiach doma aj v zahraničí.

Eurofondy nám pomôžu lepšie sa pripraviť na prírodné katastrofy

Rezort vnútra zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorá má za cieľ zvýšenie efektívnosti riadenia mimoriadnych udalostí vznikajúcich v dôsledku klimatickej zmeny. Výzva z dielne rezortu vnútra je v celkovom poradí druhou vyhlásenou výzvou na Slovensku v súčasnom programovom období 2014-2020 pre európske štrukturálne a investičné fondy. „Vďaka tejto výzve môžeme využiť európske zdroje na vytvorenie špecializovaných záchranných modulov schopných chrániť životy obyvateľov a dôležitú infraštruktúru počas prírodných katastrof na Slovensku a v prípade potreby aj za našimi hranicami. Vyše 60 miliónov Eur z Európskej únie nasmerujeme do podpory špecializovaných  záchranných tímov, ich prípravy a  technického vybavenia na tie najkomplikovanejšie záchranné operácie počas katastrof“, vysvetlil Robert Kaliňák, minister vnútra SR.

Nové špeciálne záchranné tímy budú pripravené pomôcť v extrémnych situáciách

Výzva napĺňa investičnú prioritu operačného programu, ktorou je podpora riešenia osobitných rizík, predchádzania vzniku katastrof a vyvíjania systémov na ich zvládanie. „Podporíme projekty na dobudovanie špecializovaných záchranných tímov, ktoré budú pripravené efektívne bojovať s rozsiahlymi požiarmi vrátane leteckého hasenia v ťažko dostupnom teréne, zabezpečiť pátraciu a záchranársku činnosť vrátane pátrania po obetiach pod troskami a poskytnúť obyvateľstvu dočasný núdzový prístrešok v podobe ubytovania v  počiatočných  fázach mimoriadnych udalostí vyžadujúcich si evakuáciu. Tieto špecializované tímy záchranárov s potrebnou technikou sa budú zapájať do medzinárodných cvičení a záchranných operácií, aby  boli pripravené pomáhať pri katastrofách na Slovensku aj v ostatných krajinách Európy“, povedala Rut Erdélyiová, generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR. V súvislosti s klimatickými zmenami počet záchranárskych výjazdov neustále stúpa. Prírodné katastrofy zasiahnu na Slovensku v priemere viac ako 60 000 ľudí ročne, ktorým je následne poskytovaná pomoc záchranármi. Proaktívnymi adaptačnými opatreniami sa snažíme znižovať negatívne sociálne, ekonomické a environmentálne dôsledky klimatickej zmeny“, dodala Rut Erdélyiová.

Posudzovanie prvých projektov bude už koncom septembra

„Moduly špecializovaných záchranných tímov zastrešia základné zložky integrovaného záchranného systému. Projekty môžu realizovať v partnerstve s organizáciami, ktoré sa venujú záchrane životov“ ozrejmil Rastislav Igliar, riaditeľ odboru adaptácie na klimatickú zmenu sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR. Prvé kolo posudzovania doručených žiadostí k otvorenej výzve bude 30. septembra 2015,  ďalšie kolá hodnotenia prebehnú následne každé 2 mesiace. Ďalšie výzvy v tejto téme bude rezort vnútra vyhlasovať v závislosti od vývoja potrieb vyplývajúcich z mimoriadnych udalostí a vývoja dopadov klimatickej zmeny na Slovensku.

V prípade otázok sa žiadatelia môžu obrátiť na vyhlasovateľa výzvy prostredníctvom e-mailu TA.13G4@KDSPS.STGPFKY4@. Znenie výzvy spolu s potrebnými prílohami je zverejnené tu.