Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2024, streda
 

Na výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje predstavili zamestnanci ministerstva vnútra výzvu zameranú na prístup k pitnej vode

24. 11. 2017

Tlačová správa

V Bratislave sa v novembri 2017 konala výročná konferencia operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), ktorá bola úzko prepojená s oslavami 60. výročia založenia Európskeho sociálneho fondu (ESF). Práve z neho je časť OP ĽZ financovaná. Organizátorom konferencie bolo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolu s Ministerstvom vnútra SR (MV SR) ako sprostredkovateľským orgánom pre časť OP ĽZ. Rezort práce je pre operačný program riadiacim orgánom.

Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia Európskej komisie a predstavitelia ministerstiev krajín V4 a Rakúska, ktoré majú ESF vo svojej gescii. Národnú úroveň reprezentovali predstavitelia úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a ministerstiev, ktoré OP ĽZ implementujú. Občiansky sektor zastrešovali zástupcovia mimovládnych organizácií, sociálni partneri ako aj úspešní prijímatelia nenávratného finančného príspevku.

Cieľom konferencie bolo zvýšiť povedomie o Európskych štrukturálnych a investičných fondoch, zviditeľniť 60. výročie Európskeho sociálneho fondu, zhodnotiť prínos OP ĽZ, ako aj uviesť príklady dobrej praxe a poskytnúť priestor na výmenu skúseností.

 Výročná konferencia

Významnou súčasťou výročnej konferencie bol aj workshop na tému „Zlepšenie prístupu k pitnej vode“. Venovaný bol využitiu príležitosti na zlepšenie základných životných podmienok a zabezpečeniu prístupu obyvateľov k pitnej vode. Odborným garantom workshopu bola riaditeľka odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít na MV SR Lucia Rozkopálová. „Voda je základom života a zároveň aj základným ľudským právom, a preto je smutné, že aj v 21. storočí k nej nemá prístup významná časť našej populácie,“ vysvetlila Rozkopálová.

Prístup k pitnej vode z pohľadu štandardov hygieny spoluvytvára podmienky pre plnohodnotnú participáciu na živote spoločnosti. „Veríme, že zvýšením tejto hodnoty prispejeme v nasledujúcich rokoch k začleňovaniu marginalizovaných komunít do spoločnost," dodala Rozkopálová. Operačný program Ľudské zdroje poskytne s pomocou Európskej únie finančnú pomoc obciam, aby zabezpečili zásobovanie pitnou vodou alebo zlepšili už existujúci prístup k pitnej vode pomocou vodovodov, vŕtaných studní alebo úpravní povrchových vôd.

Výročná konferencia

Informačný leták na stiahnutie TU: (PDF, 784 kB)

Prezentácia na stiahnutie TU: (PPTX, 873 kB)