Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2024, piatok
 

Nová výzva na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry - OPLZ-PO6-SC611-2021-2 - Uzavretá

Bratislava, 26. 11. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 26. novembra 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-2.

Vyhlásená dňa: 26. novembra 2021

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 14. januára 2022

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 28. februára 2022

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola/Uzavretie výzvy - 9. mája 2022

Oznam o posune termínu 3. hodnotiaceho kola a zároveň termínu uzavretia výzvy (PDF, 238 kB)

Doplnené Čestné vyhlásenie žiadateľa v časti 15 "Čestné vyhlásenie žiadateľa" formulára ŽoNFP sa vzťahuje na žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-2, vyhlásenej dňa 26. novembra 2021, ktoré boli odoslané do systému ITMS 2014+ do 21. 01.20212.

Čestné vyhlásenie žiadateľa - doplnenie (DOCX, 16 kB)

FAQ aktualizácia (PDF, 499 kB) - často kladené otázky

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 629 kB)

Usmernenie k využitiu zálohových platieb (PDF, 215 kB)

Prílohy k výzve:

Ďalšie informačné dokumenty:

Archív:

FAQ- často kladené otázky (PDF, 407 kB)

Oznam o zverejnení termínu 3. hodnotiaceho kola (PDF, 230 kB)