Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Opäť sme zverejnili výzvu na miestne občianské poriadkové služby

Bratislava, 18. 01. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 12. januára 2022 dopytovo orientovanú výzvu zameranú na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len "MRK") poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby MOPS v obciach s prítomnosťou MRK, ktorá je financovaná zo zdrojov REACT-EÚ v rámci prioritnej osi 8 OPĽZ.

výzva MOPS

Výzva s kódom OPLZ-PO8-2021-3 je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, alebo na základe rozhodnutia sprostredkovateľského orgánu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Na výzvu je zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 1 milión Eur, pričom obce ako žiadatelia musia mať zabezpečené spolufinancovanie vo výške 5%.

Oprávnenými žiadateľmi sú iba obce s prítomnosťou MRK, ktoré mali uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí NFP na poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO5-2017-1 alebo OPLZ-PO5-2018-1 a zároveň nemajú schválenú žiadosť o NFP v rámci výzvy OPLZ-PO8-2021-1.