Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. október 2023, pondelok
 

Oznam č.1 k výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-2

Bratislava, 04. 01. 2022

ilustrácia - oznam - Operačný program ľudské zdroje

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom odstránenie zrejmej nesprávnosti vo výzve zameranej na podporu dobudovanie základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie) s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-2. V súlade so znením výzvy bodu 5. Zmena a zrušenie výzvy došlo k odstráneniu zrejmej nesprávnosti v prílohe č. 6 ŽoNFP - "Špecifikácia oprávnených výdavkov a spôsob ich stanovenia" - exel tabuľka. Predmetné zrejmá nesprávnosť bola identifikovaná v hárku "Pomocný rozpočet" v bunkách B6-B14 a C10-C12. Odstránením zrejmej nesprávnosti bola predmetná tabuľka zosúladená so znením textu výzvy, konkrétne s prílohou č. 6 výzvy - "Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity" - tabuľka 1