Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. jún 2024, pondelok
 

Oznam o ukončení možnosti predkladania ŽoNFP týkajúci sa konkrétnych výziev

Bratislava, 20. 09. 2018

oznam

V nadväznosti na oznámenie na webovom sídle operačného programu Efektívna verejná správa zo dňa 3.8.2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa oznamuje žiadateľom, že z dôvodu nízkeho zostatku alokovaných zdrojov na výzvach na predkladanie ŽoNFP č. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1, OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-3, OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-4 a OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-6 uzatvára predmetné výzvy ku dňu 20.9.2018 a ukončuje možnosť predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok žiadateľmi v týchto výzvach.