Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2020, pondelok
 

Oznam o uzavretí ďalšieho hodnotiaceho kola na prestupné bývanie

Bratislava, 07. 11. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o uzávierke 4. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania s kódom výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2 na 6. apríla 2020.