Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2019, nedeľa
 

Oznam o vyhlásenií vyzvania na národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK II. fáza - OPLZNP-PO5-2019-3

Bratislava, 02. 10. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 2. októbra 2019 vyzvanie na národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. fáza s kódom OPLZNP-PO5-2019-3. Hlavným zameraním národného projektu je podpora sociálnej inklúzie MRK s ohľadom na ich špecifické potreby a životné podmienky, prostredníctvom terénnej sociálnej práce a terénnej práce.