Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Oznam o zmene č. 1 výzvy na MOPS

Bratislava, 08. 03. 2019

ilustrácia - oznam - Operačný program ľudské zdroje

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať o zmene č. 1 výzvy zameranej na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK s kódom výzvy OPLZ-PO5-2018-1. Zmena výzvy sa týka úpravy samotného dokumentu výzvy z dôvodu zabezpečenia plynulosti implementácie a čerpania OP ĽZ, PO 5, konkrétne navýšenia indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.