Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2022, streda
 

Oznam o zmene č. 1 výzvy zameranej na vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s MRK

Bratislava, 30. 11. 2020

ilustrácia - oznam - Operačný program ľudské zdroje

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 1 výzvy s kódom OPLZ-PO5-2020-4 zameranej na podporu vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Predmetom zmeny sú formálne úpravy výzvy ako aj doplnenie spôsobu preukazovania oprávnenosti realizovať projekt v dvoch a viacerých katastrálnych územiach a s tým spojené predĺženie termínu uzavretia 1. a 2. hodnotiaceho kola výzvy.