Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Oznam o zverejnení Usmernenia č. 11 k poskytnutiu dodatočného príspevku pre operačný program Ľudské zdroje, Prioritnú os 6

Bratislava, 26. 10. 2022

ilustrácia - oznam - Operačný program ľudské zdroje

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu ľudské zdroje oznamuje zverejnenie Usmernenia č. 11 týkajúce sa využitia mechanizmu dodatočného príspevku, ktoré nadobúda účinnosť od 26. októbra 2022.

Cieľom usmernenia je v nadväznosti na novelizáciu zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov usmerniť prijímateľov nenávratného finančného príspevku vo veci poskytnutia dodatočného príspevku k zazmluvneným projektom výziev OPLZ-PO6-SC612-2016a; OPLZ-PO6-SC612-2016-1b; OPLZ-PO6-SC612-2018-1; OPLZ-PO6-SC612-2019-2 s cieľom zabezpečiť plynulosť čerpania finančných prostriedkov a podporiť projekty napĺňajúce ciele Prioritnej osi 6 Operačného programu Ľudské zdroje. Celé Usmernenie spolu s prílohami je dostupné tu.