Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. december 2021, streda
 

Oznámenie o termíne uzavretia výzvy na odpady

Bratislava, 12. 10. 2018

ilustrácia - oznam - Operačný program ľudské zdroje

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym oprávneným žiadateľom, že výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť“) s kódom OPLZ-PO6-SC611-2017-1, zameraná na podporu vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu a realizáciu sanačných nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky, sa z dôvodu potreby zmeny podmienok poskytnutia príspevku a ich optimalizácie, ako aj vhodnejšieho nastavenia výzvy uzatvára dňom 12. novembra 2018.