Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2022, streda
 

Oznámenie o termíne uzavretia výzvy na podporu prístupu k pitnej vode

Bratislava, 05. 10. 2018

ilustrácia - oznam - Operačný program ľudské zdroje

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym oprávneným žiadateľom, že výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť“) s kódom OPLZ-PO6-SC611-2016-3, zameraná na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd sa z dôvodu nedostatočného záujmu potenciálnych žiadateľov o predkladanie žiadostí v rámci zrealizovaných 5 hodnotiacich kôl uzatvára dňom 16. novembra 2018. Žiadatelia ešte môžu predkladať žiadosti iba do termínu uzavretia výzvy (t. j. do 16. novembra 2018 vrátane). Žiadateľom, ktorí doručia žiadosť po termíne uzavretia výzvy (t. j. po 16. novembri 2018) bude žiadosť vrátená späť na adresu žiadateľa.