Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2019, streda
 

Oznámenie o zmene termínu uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy na prestupné bývanie

Bratislava, 06. 06. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínu 2. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) s prvkami prestupného bývania s kódom výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2, na 12. júla 2019