Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2024, nedeľa
 

Oznámenie o zverejnení Usmernenia SO č. 7, verzia 5 ku predkladaniu Záverečných MS v rámci PO 6 OP ĽZ

Bratislava, 16. 01. 2023

ilustrácia - oznam - Operačný program ľudské zdroje

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov/prijímateľov o zverejnení Usmernenia SO č. 7, veria 5.0 (ZIP, 4 MB) - Predkladanie monitorovacej správy typu záverečná v rámci výziev prioritnej osi 6 OPĽZ (ďalej len "usmernenie"), ktoré nadobúda účinnosť dňa 16. januára 2023. Dôvodom aktualizácie usmernenia je zlúčenie usmernení č. 6 a 7 a zároveň zjednodušenie usmernenia a poskytnutie dodatočných informácií k záverečným monitorovacím správam. Usmernenie je zverejnené na webovom sídle SO v časti Metodické dokumenty.