Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2022, utorok
 

Podpora komplexného prístupu v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít zapojených do Iniciatívy Catching-up Regions

Bratislava, 20. 10. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), vyhlási v najbližších dňoch výzvu zameranú na podporu komplexného prístupu v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK), ktorá bude spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 foto k výzve CuRI 2020

Názov výzvy naznačuje komplexné riešenia pre vybrané obce a jej pomoc bude smerovať z dvoch prioritných osí, prioritnej osi 5 a prioritnej osi 6 OP ĽZ.

Do výzvy sa môže zapojiť 6 vybraných obcí s prítomnosťou MRK, ktoré sú začlenené do Iniciatívy "Catching-up Regions". Iniciatíva Catching-up Regions je iniciatívou Európskej komisie, realizovaná v spolupráci so Svetovou bankou. Ide o pomoc "dobiehajúcim", resp. zaostávajúcim regiónom. Na území Slovenska je Prešovský samosprávny kraj (PSK) pilotným regiónom, ktorému je pri príprave a implementácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK na tento účel poskytnutá technická pomoc zo strany Európskej komisie.

Výzva bude podporovať viacero oprávnených aktivít, konkrétne činnosť miestnych občianskych poriadkových služieb, podporu prístupu k pitnej vode, dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom, sanáciu nelegálnych skládok, budovanie cestných komunikácií, výstavbu materských škôl, ako aj modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier.

"Základným predpokladom riešenia problémov v obciach s prítomnosťou MRK je uplatňovanie komplexného princípu podľa charakteru potrieb a špecifík jednotlivých lokalít. Prostredníctvom výzvy budú môcť obce využiť prostriedky výzvy na financovanie investičných, ale aj neinvestičných projektov, ktoré majú vo vzájomnej synergii potenciál aktuálne zlepšiť nepriaznivú situáciu v MRK." povedala generálna riaditeľka sekcie európskych programov Adela Danišková.