Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Podpora miestnych občianskych poriadkových služieb v novom programovom období 2021 - 2027

Bratislava, 03. 10. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje v súvislosti s realizáciou projektov Miestnych občianskych poriadkových služieb (ďalej len "MOPS"), že v rámci súčasného programového obdobia 2014-2020 sa už neplánuje zverejnenie ďalšej výzvy na pokračovanie projektov MOPS vzhľadom na skutočnosť, že prioritná os 5 ako aj prioritná os 8 operačného programu Ľudské zdroje už nedisponujú voľnými finančnými prostriedkami.

Pokračovanie činnosti MOPS bude možné financovať až v rámci nového programového obdobia 2021-2027 prostredníctvom Programu Slovensko. Aktuálne sa čaká na schválenie Programu Slovensko, ktorý v rámci špecifického cieľa "Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia" explicitne počíta s realizáciou projektov ako sú MOPS.

Snahou všetkých, ktorí sa podieľajú na príprave Programu Slovensko, je spustiť tento program čo najskôr, čím sa umožní aj pokračovanie realizácie projektov MOPS. Po schválení Programu Slovensko a následnej príprave a vyhlásení novej výzvy, ktorej vyhlasovateľom bude Úrad vlády SR ako nový sprostredkovateľský orgán pre oblasť podpory marginalizovaných rómskych komunít v rámci Programu Slovensko, bude možné zabezpečiť podporu činnosti MOPS zo zdrojov Európskej Únie.

MOPS