Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2022, štvrtok
 

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP v rámci I. hodnotiaceho kola

04. 07. 2017

ilustrácia - oznam - Operačný program ľudské zdroje

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (SO) oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadosť o NFP) s kódom OPLZ-PO5-2017-1 zameranej na poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK predlžuje lehotu na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP o 40 pracovných dní v rámci I. hodnotiaceho kola. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa.

 

SO zároveň oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o NFP predložených v rámci I. hodnotiaceho kola výzvy presiahol aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Z uvedeného dôvodu SO predpokladá uzavretie výzvy po ukončení schvaľovacieho procesu žiadostí o NFP predložených v rámci I. hodnotiaceho kola. Z tohto dôvodu neodporúčame momentálne žiadateľom pripravovať a predkladať žiadosti o NFP v rámci II. hodnotiaceho kola. Presná informácia o uzavretí výzvy bude včas zverejnená.