Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2024, utorok
 

Prípravy na SK PRES vrcholia: cvičenie policajných zložiek

27. 06. 2016

sk-ilustrak

V pondelok 27. júna 2016  ráno o 6. hodine  zasadal na Krajskom riaditeľstve policajného zboru v Bratislave štáb v rámci príprav na predsedanie Slovenskej republiky v Rade EÚ. Začalo cvičenie bezpečnostných zložiek Ministerstva vnútra SR, ktoré trvalo približne do 14. hodiny. Išlo o simulovanú situáciu prevozu osôb pri podujatí tipu „A“ – teda podujatia, na ktorých sa zúčastnia ústavní činitelia z jednotlivých krajín Európskej únie.

Trasa cvičenia začala smerom na Hraničný priechod Jarovce – Kitsee a odtiaľ k hotelom, kde budú osoby ubytované a odtiaľ do hotela Reduta, kde budú prebiehať stretnutia. Druhá trasa na letisko Milana Rastislava Štefánika, do hotelov a odtiaľ do Reduty. A cesty späť na letisko M.R. Štefánika a na hraničný priechod Jarovce – Kitsee.

Ďalšie informácie k SK PRESSZámerom cvičenia je pozorovanie časového a funkčného nastavenia jednotlivých opatrení, tiež preverenie odovzdávania informácií, získanie reálnych poznatkov, ktoré sú potrebné na koordináciu síl a prostriedkov Policajného zboru. Taktiež je cieľom preveriť funkčnosť bezpečnostných opatrení vykonávaných jednotlivými odbormi úradu – dopravná ochrana, epizodická a technická ochrana, operatívna ochrana a ochrana objektov.

 

 Bezpečnostné prípravy k predsedníctvu SR v Rade EÚ

Policajný zbor bude v rámci zabezpečovania bezpečnostných opatrení vykonávať permanentný monitoring Reduty a ďalších objektov určených na rokovania. Monitorované budú hotely, kde budú ubytované delegácie na ministerskej úrovni, ale aj okolie ďalších hotelov, keďže v rámci 6-mesačného obdobia je v Bratislave naplánovaných okolo 180 odborných podujatí s počtami delegátov od 30 do 2000. 

Niektoré návštevy ministerských rád budú pristávať na Letisku M. R. Štefánika, ostatné ministerské delegácie budú pristávať na Letisku Schwechat, z ktorého bude preprava zabezpečovaná špeciálnymi zložkami polície. O vedúcich delegácií na ministerskej úrovni sa bude starať personál MZVaEZ SR a príslušníci PZ. Obslužný personál bude podrobený štandardným bezpečnostným previerkam.

Bezpečnostné prípravy k predsedníctvu SR v Rade

Režimové opatrenia budú riešené osadením zábran na protiľahlom chodníku oproti budove Reduty, pričom pohyb chodcov po chodníku nebude obmedzený. Rovnako nebude obmedzený ani vstup návštevníkov do týchto prevádzok. Chodci ani návštevníci prevádzok nebudú kontrolovaní detektorom kovov. Obmedzenie v činnosti sa bude týkať len prevádzok ktoré sídlia priamo v budove Reduty, ale tieto budú informované individuálne.

Cieľom ministerstva vnútra je zabezpečiť všetky bezpečnostné opatrenia tak, aby dochádzalo čo k najmenším zásahom do bežného života obyvateľov a návštevníkov mesta Bratislavy a zároveň, aby sa zabezpečil hlavný cieľ – ochrana života, zdravia, majetku a verejného poriadku.

V tejto súvislosti už Dopravný podnik mesta Bratislava zverejnil na svojej webovej stránke informácie k dopravným výlukám počas SK PRES. Pôjde o nevyhnutné výluky v bezprostrednom okolí Reduty, ktorá bude centrom výkonu nášho predsedníctva, kde sa budú konať predovšetkým podujatia na vrcholnej úrovni.

Počty nasadzovaných policajtov sa budú určovať na základe aktuálneho bezpečnostného rizika berúc do úvahy aktuálne európske i celosvetové bezpečnostné hrozby, ako aj demonštrácie bezprostredne reagujúce na aktuálne prerokovávané témy. V súčasnej dobe je naplánované využiť kapacity aj ostatných krajských riaditeľstiev PZ na doplnenie a posilnenie výkonu služby PZ v bratislavskom kraji. V rámci príprav na rôzne bezpečnostné situácie sa predpokladá účasť väčšiny bezpečnostných zložiek, vrátane špeciálnych útvarov, čo pri rozsahu a intenzite takýchto podujatí je obvyklé.