Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Program Solidarita pomohol za osem rokov viac ako 20 000 občanom tretích krajín

02. 02. 2016

foto_migranti_deti2

Téma presúvania migrantov po európskom kontinente rezonuje spoločnosťou hlavne posledné mesiace. Ministerstvo vnútra v spolupráci s ďalšími organizáciami sa však témou migrácie zaoberá dlhodobo. Svedčí o tom aj stretnutie zástupcov rezortu vnútra s príjemcami pomoci z programu Solidarita a riadenie migračných tokov, na ktorom zhodnotili osemročné fungovanie tohto programu. Implementácia jeho projektov spolufinancovaných Európskou úniou v rámci programového obdobia 2007-2013 skončila minulý rok. Vďaka nemu sa dostala pomoc mnohým skupinám občanov tretích krajín, utečencom, a tiež sa posilnila ochrana našich vonkajších hraníc. 

Milióny na podporu 158 projektov

Program Solidarita a riadenie migračných tokov podporil celkovo 46 národných a 112 individuálnych projektov. Prostriedky vyčlenené na realizáciu projektov dosiahli hranicu 28,3 milióna eur, pričom hlavným zdrojom financovania boli európske fondy. V celkovom zúčtovaní sa z celej alokácie podarilo vyčerpať 88,5% prostriedkov. „Slovenská republika prostredníctvom ministerstva vnútra zodpovedala za správu všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov. Národné a individuálne projekty dostalo do kompetencie 48 rôznych príjemcov. Verím, že všetky takto získané skúsenosti využijeme aj v novom programovom období, ktoré pre Slovensko prináša ďalšie príležitosti na rozvoj migračnej politiky a posilnenie vnútornej bezpečnosti,“ zhodnotila generálna riaditeľka sekcie európskych programov Adela Danišková, ktorá v minulosti vykonávala funkciu riaditeľky odboru zahraničnej pomoci, do ktorého gescie spadal všeobecný program Solidarita. 

Prezentácia kultúr prostredníctvom všeobecného programu Solidarita.

Štyri fondy na pomoc utečencom a zvýšenie bezpečnosti našich hraníc

Všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov bol spolufinancovaný zo štyroch fondov: Fond pre vonkajšie hranice (EBF), Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (EIF), Európsky fond pre návrat (RF) a Európsky fond pre utečencov (ERF). Každý z fondov podporoval špecifickú oblasť zameranú či už na občanov tretích krajín alebo bezpečnosť Slovenska. Presne 158 projektov prinieslo napríklad riešenia v témach riadenia toku osôb na našich vonkajších hraniciach; zabezpečenia sociálneho, psychologického poradenstva pre maloletých z tretích krajín bez sprievodu; analýzy situácie migrantov a možnosti ich integrácie na Slovensku; budovania odborných kapacít pre oblasť migrácie a integrácie cudzincov; zabezpečenia spravodlivého procesu udelenia azylu; ale aj návratu migrantov do krajín svojho pôvodu. „V mnohých prípadoch sa nám podarilo prekročiť plány a dosiahnuť dobré výsledky. Napríklad projekty zamerané na pomoc migrantom, podporu vzájomnej interkultúrnej výmeny, výskumné aktivity a budovanie kapacít zasiahli takmer 20 000 štátnych príslušníkov tretích krajín. Vyše 500 migrantov sa stalo súčasťou projektov pre dobrovoľný návrat, pričom tretine z nich sme poskytli podporu pri reintegrácií po návrate do svojej krajiny pôvodu. Dodali sme stovky kusov bezpečnostnej techniky slúžiacej k lepšej ochrane hranice a zaškolili viac ako 13 000 ľudí,“ povedala riaditeľka odboru zahraničnej pomoci Katarína Naďová. 

Pomoc aj v novom programovom období

Posledné záverečné správy ministerstvo vnútra predloží Európskej komisii do konca marca 2016, čím definitívne uzavrie minulé programové obdobie. Aj v súčasnom období 2014-2020 môže Slovensko prostredníctvom ministerstva vnútra čerpať pomoc na rozvoj migračnej politiky a posilnenie vnútornej bezpečnosti prostredníctvom Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) a Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF).

(Infografika - pre zväčšenie kliknite na obrázok)

Infografika všeobecného programu Solidarita.