Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. jún 2023, nedeľa
 

Rada Európy predstavila manuál na boj proti rasizmu voči Rómom

02. 06. 2015

Prvý antidiskriminačný manuál s názvom Mirrors bol predstavený širokej verejnosti v Štrasburgu 21. apríla 2015. Ambíciou dokumentu je pomôcť eliminovať protirómske nálady prostredníctvom vzdelávania v oblasti ľudských práv. Manuál je adresovaný najmä mladým ľuďom venujúcim sa vzdelávaniu a výchove, ktorým má slúžiť ako edukačná pomôcka v téme boja proti rasizmu a diskriminácii voči Rómom.

Príručka z dielne Rady Európy ponúka pedagógom, školiteľom a mládežníckym organizáciám sériu špeciálnych vzdelávacích aktivít určených pre rómske, nerómske a zmiešané skupiny. Práve vzdelávaním sa má podporiť odbúravanie predsudkov, začleňovanie Rómov, posilnenie identity rómskej mládeže a jej účasť vo všetkých sférach spoločnosti.

Manuál bol spracovaný v rámci Akčného plánu Rady pre európsku rómsku mládež. Autorkou príručky je Ellie Keenová.

Manuál Mirros si môžete stiahnuť tu: http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Publications/2015_MIRRORS_combat_antigypsyism_thru_HRE.pdf

Zdroj: http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/News&Calls/News/2015_Launch_Mirrors_combat_antigipsism_en.pdf