Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. júl 2024, nedeľa
 

Rezort vnútra podporuje prístup k pitnej vode

Bratislava , 22. 03. 2018

Tlačová správa

Bratislava sa stane 22. a 23. marca 2018 dejiskom podujatia v rámci Medzinárodnej dekády aktivít „Voda pre udržateľný rozvoj“ na roky 2018 až 2028. Akcia patrí k prioritám predsedu 72. Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov (OSN) Miroslava Lajčáka. Medzi hlavné ciele Dekády vody patrí podpora udržateľného rozvoja, posilnenie a zintenzívnenie implementácie už existujúcich programov ako aj projektov zameraných na vodu. Snahou podujatia bude okrem iného aj zvýšenie povedomia o potrebe zlepšiť situáciu vo vzťahu k narastajúcemu nedostatku vody, zabezpečeniu prístupu k vode, kanalizácii, hygiene ako aj potrebe hľadania nových prístupov k vode.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) aktuálne poskytuje nenávratné finančné príspevky na prístup k pitnej vode v rámci výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode. Jej cieľom je zabezpečiť prístup k pitnej vode v oblastiach s marginalizovanými rómskymi komunitami.

Na Slovenku je v 21. storočí stále viac ako sedem percent rómskych obydlí bez prístupu k pitnej vode. Riešenie tejto situácie ponúka aj vyhlásená výzva, ktorá je zameraná práve na túto oblasť podpory“, vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov MV SR Adela Danišková.

O pomoc z finančných prostriedkov Európskej únie v celkovej výške 16 miliónov eur môže požiadať 1 043 miest a obcí zo siedmich slovenských krajov. Podľa údajov z Atlasu rómskych komunít z roku 2013 skutočne využíva verejný vodovod len 57 percent domácností marginalizovaných rómskych komunít. Ďalších 23 percent domácností využíva vlastnú studňu a zvyšok iné zdroje, resp. nemá prístup k pitnej vode vôbec. Spomínaná výzva MV SR má preto ambíciu tieto negatíva čísla zmeniť tak, aby malo v nasledujúcich rokoch k vode, ktorá je životne dôležitá, prístup čo najviac domácnosti z rómskych komunít.

Výzvou na podporu zlepšenia prístupu k pitnej vode sa umožňuje prijímateľom zabezpečiť jej prístup rozšírením vodovodných sietí, vybudovaním vŕtaných studní a k nim prislúchajúceho vybavenia, povrchových úpravní vody, vybudovaním výtokových stojanov, ako aj kombináciu týchto riešení. Dôležitým aspektom je však aj kvalita dodávanej vody, ktorá musí spĺňať legislatívne podmienky SR.

Oprávnené mestá a obce, ktoré majú záujem o získanie dotácie, môžu tak urobiť v ďalšom hodnotiacom kole, termín uzávierky je 21. mája 2018.

 Voda

VYUŽITE TÚTO MOŽNOSŤ – ZAPOJTE SA DO VÝZVY A ZLEPŠITE PRÍSTUP K PITNEJ VODE PRE VŠETKÝCH OBČANOV SVOJEJ OBCE