Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2024, piatok
 

Rezort vnútra zverejnil novú pilotnú výzvu zameranú na programy vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve vo veku 0 až 3 roky pre deti z MRK

Bratislava, 02. 11. 2021

Prístup ku kvalitnej starostlivosti, výchove a vzdelávaniu v ranom detstve je pre optimálny vývin detí kľúčový.

Výskumy opakovane potvrdzujú, že účasť detí na programoch vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (ďalej len "VSRD") môže vo významnej miere pozitívne ovplyvniť ich neskoršie úspechy v oblasti vzdelávania. Sú pre deti obrovskou príležitosťou postaviť sa na vstupe do povinného vzdelávania spolu so svojimi rovesníkmi na rovnakú štartovaciu čiaru. Preukázané sú totiž aj dlhodobejšie efekty programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, ako napríklad vzťah medzi predškolskou prípravou a zárobkovou činnosťou v dospelosti. Investovať energiu a financie do zlepšovania kvality systému vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve sa pre to naozaj oplatí.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo dňa 25. októbra 2021 výzvu, ktorá je zameraná na podporu VSRS pre deti z MRK vo veku 0 až 3 roky a s tým súvisiacim rozvojom rodičovských kompetencií s kódom OPLZ-PO5-2021-2.

Fotograf Martin Šveda

Zdroj: Fotograf Martin Šveda

Poskytnutie dobrého vzdelania je najlepším nástrojom riešenia chudoby. Je to síce náročná cesta, ale prináša dlhodobý efekt a nástroje na vymanenie sa z kruhu generačnej chudoby.

Cieľom výzvy je prostredníctvom programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve rozvinúť v maximálnej miera zmyslový, pohybový, rozumový, jazykový, psychický a sociálny potenciál detí z MRK.

Fotograf Martin Šveda

Zdroj: Fotograf Martin Šveda

Na túto výzvu je zo zdrojov Európskej Únie vyčlenených viac ako 500 000 Eur. Žiadatelia sa na projekte budú podieľať s 5 percentnou spoluúčasťou. 

Oprávnenými žiadateľmi vo výzve sú mimovládne neziskové organizácie ako aj cirkevné právnické osoby. Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky, okrem Bratislavského kraja.

"Účasť na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve je prínosom pre všetky deti a najmä pre deti v znevýhodnenej situácii. Pomáha zabrániť vzniku skorých rozdielov v zručnostiach, a preto je zásadným nástrojom v boji proti nerovnostiam a chudobe v dôsledku nízkeho stupňa dosiahnutého vzdelania" dodala generálna riaditeľka sekcie európskych programov JUDr. Adela Danišková.