Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

S cieľom bojovať proti núteným sobášom sa Slovenská republika zapája do projektu HESTIA

16. 02. 2015

Ministerstvo vnútra SR za zapojilo  do projektu HESTIA – „Prevencia obchodovania s ľuďmi a nútených sobášov – multidisciplinárne riešenie“, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskej únie. Jedným z kľúčových dôvodov zapojenia SR do tohto projektu je aj nárast nútených sobášov ako jednej z foriem obchodovania s ľuďmi.

Do projektu zameraného na túto formu obchodovania s ľuďmi sa zapojilo iba 6 európskych krajín.  Do plánovaných aktivít projektu by malo byť zapojených viac ako 700-tisíc ľudí. Ako vyplynulo z úvodného stretnutia k projektu, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 5. - 6. februára 2015 v lotyššskej  Rige, problematika obchodovania s ľuďmi za účelom nútených sobášov nebola doteraz analyzovaná v žiadnom z členských štátov Európskej únie. Rovnako doteraz chýbajú informácie o obetiach tohto trestného činu, ich zneužívaní aj na iné formy vykorisťovania, alebo o legislatívnej úprave tohto fenoménu v iných krajinách únie.

Slovensko bude v rámci projektu realizovať výskum v oblasti obchodovania s ľuďmi zameraný špeciálne na problematiku nútených sobášov. Školiť budeme prostredníctvom preventívnych aktivít a informatívnych kampaní odborníkov i verejnosť tak, aby ich výsledkom bolo zvyšovanie povedomia a nastavenie efektívnych postupov v prevencii tohto trestného činu v rámci členských štátov EÚ.

Lucia Poláková a Jana Mitošinková pri banneri informujúcom o projekte Hestia

Zľava: Lucia Poláková z Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľudmi a prevenciu kriminality MV SR a Jana Mitošinková, projektová manažérka z Odboru prevencie kriminality KMV SR

 Implementácia projektu HESTIA, ktorá odštartovala 1. januára 2015,  je naplánovaná na 24 mesiacov, pričom celkový rozpočet je 640 000 €. Hlavným žiadateľom je Ministerstvo vnútra Lotyšskej republiky a okrem Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa do projektu ako partneri zapojili aj mimovládne organizácie z Lotyšska, Estónska, Litvy a Írska, ako aj Európsky inštitút pre prevenciu kriminality a kontrolu Organizácie Spojených národov (HEUNI).