Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Slovenské úrady pomôžu zreformovať experti z OECD

05. 11. 2014

oecd-logo

Slovensko v stredu 5. novembra 2014  navštívil šéf OECD /Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj/  Angel Gurría, aby potvrdil Dohodu o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej repubiky a OECD. Vyplýva z nej, že experti OECD pomôžu Ministerstvu vnútra SR pri príprave veľkej reformy verejnej správy. Našich odborníkov podporia pri zefektívňovaní a sprehľadňovaní slovenských úradov vďaka skúsenostiam z podobných reforiem vo Francúzsku či Fínsku. Odborníci budú na Slovensku pôsobiť až do konca roka 2015.

Rezort vnútra od minulého roku pracuje na príprave veľkej reformy slovenskej verejnej správy. Ministerstvu sa podarilo zapojiť do procesu expertnú skupinu na verejnú správu z OECD „Plánované reformy vo verejnom sektore Slovenska by mali pomôcť tomu, aby verejné inštitúcie v našej krajine boli kvalitejšie, efektívnejšie a transparentnejšie. Našim cieľom je, aby samotný systém poskytovania služieb štátom bol orientovaný na občana a jeho potreby.

Rokovanie s vedením rezortu vnútra


 V celom procese sa pokúsime ťažiť zo skúseností krajín, ktoré už týmto procesom prešli. V minulosti totiž OECD obdobne pomáhala vláde Estónska, Fínska, Francúzska, Poľska či Slovinska“,
povedala Rut Erdélyiová, generálna riaditeľka Sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR. Tím špecialistov s medzinárodnými skúsenosťami bude na slovenskej reforme správy vecí verejných pracovať do konca roka 2015.

Úlohou odborníkov OECD je aplikovať princípy tzv. good governance , čiže dobrej verejnej správy vyspelých štátov a transformovať úspechy ich reforiem do slovenského prostredia. „Samozrejme, každá krajina má svoje špecifiká, na ktoré treba prihliadať. Preto sa práca expertov začne dôkladnou analýzou súčasného stavu verejnej správy na Slovensku“, vysvetľuje Erdélyiová. Analýza sa zameria najmä na pomenovanie kľúčových problémov, zmapovanie existujúcich nastavení a na spôsob riadenia ľudských zdrojov v rámci verejnej správy.

Minister Robert Kaliňák s vedúcim oddelenia pre verejnú právu a teritoriálny rozvoj OECD Adamom Ostrym a šéfom OECD Angelom Gurría

Po získaní potrebných dát expertná skupina zostaví strategický dokument pre tvorbu reformy. Nadväzovať budú interaktívne semináre pod vedením OECD, ktorých cieľom bude tréning zodpovedných pracovníkov verejnej správy na Slovensku. Na záver projektu OECD spracuje záverečnú správu a prezentuje konkrétne odporúčania vláde SR pri samotnej realizácii reformy. Projekt s rozpočtom 800 000 EUR je financovaný z fondov EÚ.

OECD sa aktívne zaoberá reformami verejnej správy viac než desať rokov. Disponuje kvalitným tímom expertov, ktorí úzko spolupracujú s jednotlivými vládami členských krajín a poskytujú im odborné poradenstvo.

Projekt Budovanie kapacít a zlepšenie efektivity verejnej správy má prispieť  k vyššej efektivite poskytovaných verejných služieb orientovaných na občana a k skvalitňovaniu verejnej správy vrátane ľudských zdrojov. Projekt je financovaný z operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.