Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Slovenskí policajti v Chorvátsku v letnej sezóne 2012 pomohli turistom v 275 prípadoch

19. 09. 2012

mapa-Chorvátsko a Čierna Hora

Projekt „Bezpečná turistická sezóna - TOURS 2012“ opäť potvrdil opodstatnenosť a efektívnosť v rámci spolupráce slovenských a chorvátskych policajtov. Po úspešnom pôsobení slovenských policajtov v Chorvátsku v rokoch 2008 až 2011 sa projekt realizoval aj v tohtoročnej letnej sezóne.


Na základe podpísanej Dohody medzi vládou Chorvátskej republiky a vládou Slovenskej republiky o policajnej spolupráci a vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas letnej turistickej sezóny, vyslala slovenská polícia do Chorvátska celkovo 8 policajtov.
Jedna hliadka slovenskej polície slúžila v rámci Splitsko-dalmatínskeho policajného riaditeľstva na policajnej stanici Makarska a druhá dvojica slovenských policajtov pôsobila v rámci Primorsko-goranského policajného riaditeľstva na policajnej stanici Crikvenica.
Cieľom vyslaných policajtov bolo zabezpečiť vyšší pocit bezpečnosti slovenských turistov dovolenkujúcich v Chorvátsku a poskytnúť im pomoc a asistenciu počas tranzitu cez územie Chorvátska. Taktiež v spolupráci s chorvátskou políciou dohliadali na slovenských občanov, a tak predchádzali prípadným incidentom zapríčinených slovenskými turistami. Službu vykonávali policajti vo svojich policajných uniformách vždy spoločne s chorvátskymi policajtmi. Služby boli realizované formou pešej respektíve motohliadky, spoločne s jedným alebo dvoma policajtmi z policajnej stanice a tiež boli zapájaní do služieb na mori a aj na letisku.

V období od začiatku júla do konca augusta tohto roka riešili slovenskí policajti v Chorvátsku celkovo 275 prípadov (o 70 viac ako v roku 2011 a o 7 viac ako v roku 2010) pomoci slovenským turistom.
 Slovenským občanom poskytli pomoc predovšetkým formou informácií podaných cez telefón. V týždenných správach neboli zaznamenané drobné informácie poskytnuté občanom pri osobnom kontakte počas hliadkovej činnosti, ktoré sa týkali predovšetkým právnej úpravy parkovania vozidiel, priestupkov v doprave a postupu ich riešenia, dislokácie rôznych úradov, stanice prvej pomoci, pošty, bánk, riešenia poistných udalostí, opráv a odťahov vozidiel a podobne. Hliadky boli oslovované slovenskými, českými ale i inými zahraničnými turistami a vo veľkej miere i lokálnou populáciou.

Miesto pôsobenia: Primorsko-goranské policajné riaditeľstvo v Rijeke, Policajná stanica Crikvenica

Primorsko-goranské policajné riaditeľstvo v Rijeke je zodpovedné za bezpečnosť miest Cres, Crikvenica, Krk, Mali Lošinj, Novi Vinodolski, Opatija, Rab a Rijeka. Policajné riaditeľstvo má 17 policajných staníc. Ide o jednu s najznámejších turistických oblastí Chorvátska - Kvarner (Opatijská riviéra, Crikvenická riviéra, ostrovy Krk, Rab, Cres Lošinj), pričom na toto teritórium pripadá 1/5 turizmu v Chorvátsku (cca 2,3 milióna turistov ročne). Policajti slúžili spoločne s chorvátskymi kolegami prevažne osem hodinové služby (aj nočné služby), pričom vykonávali pešiu hliadkovú činnosť v mestách Crikvenica, Novi Vinodolski, Selce, Krk, Baška, ďalej vykonávali spoločné služby s dopravnou políciou na cestách v oblasti Crikvenickej riviéry. V prípade potreby a na základe žiadosti chorvátskej polície boli k dispozícii policajným staniciam v regióne Kvarnerského zálivu a Istrie (oblasť Severného Jadranu). Policajti mali pridelený jeden služobný telefón, ktorý bol 24 hodín k dispozícii slovenským turistom.
V období od 01.07. do 31.8. 2012 slovenskí policajti v Crikvenici pomáhali slovenským turistom predovšetkým pri strate cestovných dokladov, vodičských oprávnení a finančnej hotovosti. Pomáhali pri ohlasovacej povinnosti občanov SR pri ubytovaní v Chorvátsku. Ďalej pri dopravných priestupkoch, predovšetkým nesprávnom parkovaní v turistických strediskách a následnom odtiahnutí vozidla, dopravných nehodách s účasťou slovenských turistov, krádeži cestovných dokladov, finančnej hotovosti a iných cenných vecí z motorových vozidiel a apartmánov, ako aj prípadoch poškodenia motorových vozidiel slovenských občanov na verejných parkoviskách. Slovenskí policajti vysvetľovali správne postupy pri mimoriadnych udalostiach (hlásenie podať chorvátskej polícii, vyžiadanie správneho potvrdenia od chorvátskych orgánov, objasnenie postupu riešenia prípadov chorvátskou políciou, poskytnutie potrebných telefonických kontaktov – ZÚ SR v Záhrebe, chorvátska polícia, Chorvátsky automotoklub a podobne).
Slovenskí policajti slúžiaci v Crikvenici, sa na požiadanie Chorvátskej polície zúčastnili na vypočúvaní slovenských občanov na policajnej stanici Poreč v regióne Istria, za účelom pomoci pri procesných úkonoch so zadržanou štvorčlennou skupinou slovenských občanov, ktorí na tomto teritóriu vykrádali ubytovacie zariadenia. Za prispenia našich policajtov došlo k objasneniu série vlámaní touto skupinou do ubytovacích zariadení.  Taktiež aktívne spolupracovali pri procesných úkonoch so zadržaným slovenským občanom na policajnej stanici v Crikvenici, ktorý bol podozrivý z vykrádania ubytovacích zariadení.
Slovenskí policajti boli aktívne zapojení do činnosti polície pri záchranných akciách v súvislosti s lesnými požiarmi v okolí Selce. Počas týchto akcií aj telefonicky pomáhali slovenským občanom informáciami pri evakuácii. Za ich aktívnu činnosť im osobne poďakoval chorvátsky minister vnútra Ranko Ostojić.
Policajti aktívne pomáhali pri riešení prípadu fyzického napadnutia českej rodiny chorvátskymi občanmi, ako aj pri riešení prípadu psychicky chorej poľskej občianky s maloletým dieťaťom, ktorá bola hospitalizovaná na psychiatrickej klinike a dieťa bolo umiestnené v dome starostlivosti.
V podobných prípadoch išlo predovšetkým o pomoc slovenských policajtov pri komunikácii (tlmočení) medzi chorvátskou políciou a slovenskými turistami a asistenciu pri úkonoch chorvátskej polície.
Pôsobenie slovenskej polície v oblasti Primorsko–goranského policajného riaditeľstva prinieslo pozitívnu odozvu v miestnych štruktúrach chorvátskej polície (za výraznú pomoc pri riešení prípadov spojených s občanmi SR - ako obete aj páchatelia trestnej činnosti) a taktiež u slovenských turistov, ktorí dovolenkovali v oblasti Kvarnerského zálivu. Vedenie policajnej stanice Crikvenica poskytlo všetky potrebné podmienky na výkon služby slovenských policajtov tak, aby boli pripravení kedykoľvek pomôcť slovenským turistom v núdzi v celej oblasti severného Jadranu. Kooperácia medzi slovenskými a chorvátskymi policajtmi bola na vysokej profesionálnej úrovni. Chorvátska polícia ocenila predovšetkým ochotu a obetavosť slovenských policajtov pri riešení rôznych prípadov, ich profesionalitu a vynikajúcu znalosť chorvátskeho jazyka.

Miesto pôsobenia: Splitsko-dalmatínske policajné riaditeľstvo, Policajná stanica Makarska


Splitsko-dalmatínske policajné riaditeľstvo je druhé najväčšie policajné riaditeľstvo v Chorvátsku (po Záhrebe). V rámci poriadkovej, kriminálnej, dopravnej a hraničnej polície pôsobí na Splitsko - dalmatínskom policajnom riaditeľstve približne 2.200 policajtov. Územná zodpovednosť sa týka nasledovných miest: Brač, Hvar, Komiža, Makarska, Omiš, Sinj, Split, Supetar, Trogir, Vis. Ide o oblasť, ktorú intenzívne navštevujú turisti z rôznych štátov sveta.
Slovenskí policajti pôsobili v obľúbenej rekreačnej oblasti s vysokou koncentráciu slovenských turistov. Turistické strediská: Makarska, Baška Voda, Brela, Tučepi, Podgora, Omiš, Bol. Policajti slúžili podľa rozpisu spoločne s chorvátskymi kolegami 8 hodinové denné a nočné služby (pešie hliadky) v mestách Makarska, Omiš, Tučepi, Baška Voda, Podgora, ostrov Brač a letisko Split. Ich hlavnou úlohou bola pomoc slovenským turistom v prípadne mimoriadnej situácie počas ich pobytu na dovolenke.
V období od 01.07. do 31.8. 2012 slovenskí policajti v Makarskej pomáhali turistom predovšetkým pri dopravných nehodách s účasťou slovenských občanov, pri strate a odcudzení cestovných dokladov a iných cenných vecí. Pri dopravných priestupkoch občanov, predovšetkým parkovaní na nepovolenom mieste a následnom odtiahnutí motorového vozidla. Policajti pomáhali aj pri strate evidenčných čísel z motorových vozidiel našich občanov. Pri ohlasovacej povinnosti občanov pri ubytovaní v Chorvátsku, krádeži vlámaním do motorových vozidiel a technických poruchách motorových vozidiel. Vysvetľovali správny postup polície a občanov pri mimoriadnych udalostiach, poskytovali rady a telefonické kontakty na políciu, chorvátsky automotoklub, ZÚ SR v Záhrebe, odťahovú službu a podobne.
Policajti zo Slovenska pôsobiaci v Makarskej, sa zúčastnili spoločného stretnutia všetkých zahraničných policajtov pôsobiacich na teritóriu Splitsko-dalmatínskeho policajného riaditeľstva, v rámci ktorého si policajti z rôznych krajín vymenili svoje skúsenosti z pôsobenia počas letnej turistickej sezóny v Chorvátsku.
Slovenskí policajti spoločne s chorvátskymi kolegami urobili prezentáciu v tábore pre deti zamestnancov MV SR, ktorý organizoval Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR. Taktiež aktívne spolupracovali pri procesných úkonoch so zadržaným slovenským občanom na policajnej stanici v Šibeniku, ktorý bol podozrivý z trestného činu pedofílie. Tento prípad bol obsiahle medializovaný v chorvátskych ako aj v slovenských médiách.
V ďalších prípadoch išlo predovšetkým o pomoc slovenských policajtov pri komunikácii (tlmočení) medzi chorvátskou políciou, súdmi a slovenskými turistami (prípadne turistov z Českej republiky), asistencia pri policajných a súdnych úkonoch a podobne. Spolupráca s chorvátskymi kolegami bola na veľmi dobrej úrovni, vzhľadom k tomu, že policajná stanica Makarska bola už po piaty krát miestom pôsobenia slovenských policajtov.
Projekt spoločných policajných hliadok sa opäť stretol s veľkým záujmom slovenských aj chorvátskych médií. Mnoho turistov poslalo ďakovné listy za rady a informácie, ktoré im slovenskí policajti poskytli. 

Počet prípadov pomoci turistom svedčí o skutočnosti, že hliadky slovenskej polície si v Chorvátsku vybudovali silnú dôveru slovenských turistov pri riešení problémov a krízových situácií na Jadranskom pobreží. Množstvo prípadov, kde slovenskí policajti pomáhali osobne, je dôkazom správneho výberu lokality pre činnosť slovenských policajtov. Vysoká profesionalita slovenských policajtov, ich výborná znalosť chorvátskeho jazyka a chorvátskych právnych noriem vyústila do ich kvalitnej a efektívnej praktickej činnosti pri riešení prípadov pomoci občanom. Činnosť slovenských policajtov v Chorvátsku zvýšila pocit bezpečnosti slovenských turistov v Chorvátsku. V mnohých prípadoch hliadky slovenskej polície podporili a zastúpili činnosť ZÚ SR v Záhrebe vzhľadom k tomu, že sa na nich slovenskí turisti obracali s najrôznejšími problémami, ktoré sa niekedy netýkali práce chorvátskej polície a boli k dispozícii priamo na mieste, kde sa mimoriadna udalosť slovenským turistom stala. Vlastná skúsenosť slovenských policajtov s projektom v minulých rokoch priniesla vyššiu kvalitu ich činnosti a efektívnejšiu pomoc pre slovenských turistov aj chorvátsku políciu.
Počas tohtoročnej turistickej sezóny slovenskí policajti poskytovali pomoc aj českým turistom a opačne, českí policajti poskytovali pomoc aj slovenským turistom. Takáto spolupráca bola dohodnutá na začiatku letnej sezóny a bola prezentovaná aj v chorvátskych médiách. Cieľom spolupráce bolo pokrytie čo najväčšieho územia a lokalít, v ktorých sú slovenskí a českí turisti. Spolupráca touto formou sa ukázala ako mimoriadne efektívna. Slovenskí policajti sa na požiadanie Chorvátskej polície zúčastnili pri úkonoch aj s poľskými turistami, kde bola využitá ich znalosť tohto jazyka, dobrá príprava pre službu v zahraničí a veľmi dobré skúsenosti s prácou našich policajtov.

Slovenskí policajti pôsobiaci v Chorvátsku svojou profesionalitou dokázali, že projekt spoločných slovensko-chorvátskych policajných hliadok je nesmierne účinný a prínosný pre slovenských turistov a aj pre chorvátsku políciu. Pôsobenie hliadok slovenskej polície v Chorvátsku v tejto sezóne môžeme označiť ako mimoriadne efektívne. Po päťročnej skúsenosti sa ukazuje, že projekt spoločných policajných hliadok má svoje opodstatnenie.