Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Usmernenie č. 2 k 24. výzve na predkladanie ŽoNFP

Bratislava, 15. 03. 2019

usmernenia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia vydalo dňa 15.03.2019 Usmernenie č. 2 (PDF, 410 kB) k 24. výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 15. 03. 2019.

Podrobné informácie sú zverejnené v časti Aktuality > Výzvy.