Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. apríl 2024, streda
 

Usmernenie č. 2 k 27. výzve na predkladanie ŽoNFP

Bratislava, 01. 08. 2019

ilustrácia - oznam - Operačný program kvalita životného prostredia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia konajúci v mene a na účet riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v medziach splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o výkone časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom vydalo dňa 1. augusta 2019 Usmernenie č. 2 k 27. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Aktuality/Aktuálne výzvy.