Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2023, utorok
 

Usmernenie č. 2 k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou

22. 09. 2017

LOGO OP KŽP

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia vydalo dňa 22. 09. 2017 Usmernenie č. 2 k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou. Cieľom tohto usmernenia je nastaviť podmienky a inštruovať prijímateľov ohľadom zadávania zákaziek s nízkou hodnotou v nadväznosti na zaslanie výnimky Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, sekcie Centrálny koordinačný orgán zo Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 a Metodického pokynu CKO č. 14 k zadávaniu zákaziel v hodnote nad 5000 eur, verzia 3.